Reference

OLYMPIA Centrum Olomouc, zásobovací řad - 2003

Bovis Lend Lease Brno

Finanční objem : 6,5 mil. Kč

Grygov - rekonstrukce Kanalizace ul. Msgr.Šrámka - 2002

Obec Grygov

Fin.objem: 2,0 mil. Kč

Loučná nad Desnou - splašková kanalizace - 2002

STAV-MARTECH Uničov

Fin.objem: 9,5 mil. Kč

Vodovod Olomouc - UČS III, rekonstrukce vodovodu ul. Chválkovická - 1999

VK Aqua

Cena 6,5 mil Kč