Reference

Brodek u Přerova - 2019

Městys Brodek u Přerova

kanalizace, ulice Boženy Němcové 4 mil. Kč

Brodek u Přerova - 2019

Městys Brodek u Přerova

Chodník v ulici Boženy Němcové 700 tis. Kč

Hranice, Skalní - 2019

VaK Přerov, a.s.

oprava propojení odlehčovací stoky OS4G 1,3 mil. Kč

Univerzita Palackého - 2019

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa 7 mil. Kč

ČOV Velké Hostěrádky - 2018

Quantum a.s.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 4,7 mil. Kč

ČOV Přítluky - 2018

Trepart s.r.o.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 9,8 mil. Kč

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - 2018

Fortex - AGS, a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 1,3 mil. Kč

Skupinový vodovod velké Heraltice - 2018

Obec Velké Heraltice

Stavba Vodojemu a zásovovacího řadu 7,9 mil. Kč

Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky - 2018

Quantum a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 3,4 mil. Kč

Intenzifikace ČOV Polička - 2018

Kvis Pardubice a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 4,5 mil. Kč