Reference

Retenční nádrž RDN M11C v obci Mladá Boleslav - 2018

Kvis Pardubice a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 9,7 mil. Kč

Přerov - areál výstaviště VISIMPEX, splašková kanalizace a vodovod - 2018

VISIMPEX a.s. Přerov

Fin. objem : 3,12 mil. Kč

Vodojem Prosiměřice - 2017

Trepart s.r.o.

Základová deska vodojemu 400.000 Kč

Rekonstrukce ČOV Devět křížů - 2017

Envites, spol. s.r.o.

Stavební část ČOV 3,3 mil. Kč

Rekonstrukce ČOV Bílovice - 2017

Obec Bílovice

Stavební část ČOV 2,8 mil. Kč

Rekonstrukce ČOV Nezamyslice - 2017

Insta CZ s.r.o.

Stavební část ČOV a zpevněné plochy 10,8 mil. Kč

ČOV Ludíkov - 2017

MIS PRO s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 1,4 mil. Kč

Stavební úpravy OMD Rájec-Jestřebí - 2017

Agromont-M, spol. s.r.o.

2,3 mil. Kč

parcely Holice - I. Etapa - 2017

Insta CZ s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 250.000 Kč

Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb - 2017

Zvánovec a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 2,4 mil. Kč