Kanalizace

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a přípojek všech dimenzí ( od 80 mm do 1800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, kamenina, litina aj. ) a typů kanalizací ( gravitační, tlaková, podtlaková). 

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, řízeným protláčením, mirotunelováním aj. ). 

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 40 000 m tohoto typu sítě. 

Samozřejmostí je i výstavba všech objektů na stokách či přípojkách ( šachty, spadiště, rozdělovací komory, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Brodek u Přerova - 2019

Městys Brodek u Přerova

kanalizace, ulice Boženy Němcové 4 mil. Kč

Hranice, Skalní - 2019

VaK Přerov, a.s.

oprava propojení odlehčovací stoky OS4G 1,3 mil. Kč

Univerzita Palackého - 2019

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa 7 mil. Kč

Brodek u Přerova - kanalizace, ul. Tovární - 2017

Městys Brodek u Přerova

Fin.objem: 6,0 mil. Kč

Bohumín Šunychl - ul. Mlýnská - tlaková kanalizace II - 2015

Město Bohumín

Fin.objem: 2,1 mil. Kč

Kanalizace Bohdalice -Pavlovice, m.č. Pavlovice - 2015

GEOSAN GROUP a.s.

Fin.objem: 5,4 mil. Kč

Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa - 2014

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 14,6 mil. Kč

Stará Červená Voda - ČOV a tlaková splašková kanalizace - 2014

Obec Stará Červená voda

Fin.objem: 13,1 mil. Kč

Moravský Krumlov - kanalizace - 2012

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 10,9 mil. Kč

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky IS, odvodnění,kanalizace - 2012

Silnice CZ

Fin.objem: 57,7 mil. Kč