Vodovody

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, litina aj. ) a typů vodovodů ( výtlačné řády, zásobovací řady, rozvodné řady, požární řady atd.).

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, mirotunelováním, bezrýhové metody pokládky či rekonstrukce např. Berstlining, pluhováním, řízeným protláčením aj. ).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 35 000 m tohoto typu sítě. Samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na vodovodních řadech ( armaturní šachty, vodoměrné šachty, vodojemy, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Ústín-lokalita Z6 2. stavba - 2021

Domy Ústín s.r.o.

Novostavba technické infrastruktury – inženýrské sítě a komunikace pro 9 rodinných domů Fin. objem: 1 449 613,- Kč

Prodloužení vodovodního řadu Brodek lokalita Trávník - 2021

Městys Brodek u Přerova

Fin. objem 243.702,- Kč

FN Olomouc-Dopojení vody do budovy R - 2021

Fakultní nemocnice Olomouc

Fin. objem 458.568,- Kč

Přívod vody - Polesí Kroměříž - 2021

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Fin. objem 1.877.734,- Kč

Tramvajová trať8. května Olomuc - 2020

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Fin, objem: 15,49 mil.

DC Kaufland Olomouc - V.etapa - 2020

Gemo a.s.

Fin, objem: 3,3 mil.

Holandská čtvrť V. etapa (obj. E a I) - 2019

Holandská čtvrť V., s.r.o.

Fin. objem: 11,3 mil.

Skupinový vodovod Hlušovice - 2019

INSTA CZ s.r.o.

Fin. objem: 14,97 mil.

Černovír- Severní, Na Partkách - 2018

Modos spol. s r.o.

Vodovod - fin. objem: 1,54 mil.

Přerov - areál výstaviště VISIMPEX, splašková kanalizace a vodovod - 2018

VISIMPEX a.s. Přerov

Fin. objem : 3,12 mil. Kč