Vodovody

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, litina aj. ) a typů vodovodů ( výtlačné řády, zásobovací řady, rozvodné řady, požární řady atd.).

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, mirotunelováním, bezrýhové metody pokládky či rekonstrukce např. Berstlining, pluhováním, řízeným protláčením aj. ).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 35 000 m tohoto typu sítě. Samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na vodovodních řadech ( armaturní šachty, vodoměrné šachty, vodojemy, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Přerov - areál výstaviště VISIMPEX, splašková kanalizace a vodovod - 2018

VISIMPEX a.s. Přerov

Fin. objem : 3,12 mil. Kč

NÚLK Strážnice - rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů vody v zámeckém parku - 2017

NÚLK Strážnice

Fin.objem: 2,1 mil. Kč

Krnov Guntramovice, vodovod - 2016

Město Krnov

Fin.objem: 4,2 mil. Kč

Oprava vnitřního vodovodu Letiště Přerov - 2. etapa - 2016

LOM Praha s.p., letiště Přerov

Fin.objem: 2,4 mil. Kč

Polička, výměna zásobovacího vodovodního řadu DN 400 - č.akce 190/14 - 2015

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Fin.objem: 4,4 mil. Kč

PN Brno - oprava areálových vodovodů - 2015

Psychiatrická nemocnice Brno

Fin.objem: 6,18 mil. Kč

Kozlov - výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do vodojemu - 2015

Armádní servisní p.o.

Fin.objem: 13,04 mil. Kč

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky vodovodu - 2013

Silnice CZ

Fin.objem: 26,9 mil. Kč

Stavební úpravy vodovodu Přerov - Vinary - 1. a 2. etapa - 2013

VAK Přerov

Fin.objem: 9,4 mil. Kč

Holandská čvrť Olomouc vodovod - 2012

Wegenbow

Fin.objem: 2,0 mil.Kč