Vodovody

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, litina aj. ) a typů vodovodů ( výtlačné řády, zásobovací řady, rozvodné řady, požární řady atd.).

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, mirotunelováním, bezrýhové metody pokládky či rekonstrukce např. Berstlining, pluhováním, řízeným protláčením aj. ).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 35 000 m tohoto typu sítě. Samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na vodovodních řadech ( armaturní šachty, vodoměrné šachty, vodojemy, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Silnice II/490 Holešov - Jihovýchodní obchvat - 2012

Eurovia CS, a.s.

Fin.objem: 8,3 mil.Kč

Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat - 2011

SILNICE CZ s.r.o.

Fin.objem: 10,22 mil. Kč

DC KAUFLANDI,. II., III.a IV.etapa (vodovody, kanalizace, plynovody) - 2011

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem : 25 mil. Kč

Korunní pevnůstka Olomouc vodovod, kanalizace, parovod, NN, VO - 2009

Statutární město Olomouc

Fin.objem: 26,5 mil. Kč

Vodovod Pomoraví - Prostějovská část Laškovsko - 2008

Obec Laškov

Fin.objem: 23,9 mil. Kč

KAUFLAND ul.Přerovská, Distribuční centrum vodovod - veřejná část - 2004

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem: 10,0 mil. Kč

Vodovod Uherské Hradiště propojení vodojemů - 2004

SVK Uherské Hradiště

Fin.objem: 9,85 mil. Kč

Vodovodní síť Olomouc - výměna šoupátek DN500 - 2004

Středom.vodárenská, Ol.

Fin.objem: 2,5 mil. Kč

PZ Litovel - přeložka vodovodu, vodovod - 2004

Zlínstav, a.s.

Fin.objem: 9,65 mil. Kč

OSC Horizont Olomouc požární vodovod, ZTI, vnitřní instalace - 2004

AT management consult.

Fin.objem: 7,3 mil. Kč