Reference

Jímání a úprava vody z vrtu HV-201 Věrovany - 2019

Vodaservis s.r.o.

Stavební úpravy úpravny vody a vrtu 1,0 mil Kč

Stavba Poldru na Šumickém potoce - Pohořelice - 2019

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 2,7 mil Kč

Koberovice - likvidace splaškových odpadních vod - 2019

Iva Dvořáková

stavební část ČOV 3,4 mil Kč

Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna - 2019

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB konstrukce vodojemu 1,5 mil Kč

Kanalizace a ČOV Krouna - 2019

KVIS Pardubice a.s.

stavební část ČOV 7,4 mil Kč

Vodovod Chocerady II - 2019

obec Chocerady

Stavba vodojemů Chocerady a Komorní Hrádek 18,3 mil

Kanalizace J+J1 Olomouc Šibeník - 2019

Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Fin. objem 7,33 mil.

Holandská čtvrť V. etapa (obj. E a I) - 2019

Holandská čtvrť V., s.r.o.

Fin. objem: 11,3 mil.

Kanalizace Zálavčí - 2019

Obec Leština

Fin. objem: 9,8 mil.

Hranice, Za Čaputovým dvorem - 2019

Kaskády Hranice první stavba s.r.o.

Fin, objem: 4,48 mil.