Reference

Bohumín Šunychl - ul. Mlýnská - tlaková kanalizace II - 2015

Město Bohumín

Fin.objem: 2,1 mil. Kč

Kanalizace Bohdalice -Pavlovice, m.č. Pavlovice - 2015

GEOSAN GROUP a.s.

Fin.objem: 5,4 mil. Kč

Polička, výměna zásobovacího vodovodního řadu DN 400 - č.akce 190/14 - 2015

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Fin.objem: 4,4 mil. Kč

PN Brno - oprava areálových vodovodů - 2015

Psychiatrická nemocnice Brno

Fin.objem: 6,18 mil. Kč

Kozlov - výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do vodojemu - 2015

Armádní servisní p.o.

Fin.objem: 13,04 mil. Kč

Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa - 2014

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 14,6 mil. Kč

Stará Červená Voda - ČOV a tlaková splašková kanalizace - 2014

Obec Stará Červená voda

Fin.objem: 13,1 mil. Kč

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky vodovodu - 2013

Silnice CZ

Fin.objem: 26,9 mil. Kč

Stavební úpravy vodovodu Přerov - Vinary - 1. a 2. etapa - 2013

VAK Přerov

Fin.objem: 9,4 mil. Kč

Moravský Krumlov - kanalizace - 2012

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 10,9 mil. Kč