Reference

Silnice II/490 Holešov - Jihovýchodní obchvat - 2012

Eurovia CS, a.s.

Fin.objem: 8,3 mil.Kč

Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat - 2011

SILNICE CZ s.r.o.

Fin.objem: 10,22 mil. Kč

DC KAUFLANDI,. II., III.a IV.etapa (vodovody, kanalizace, plynovody) - 2011

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem : 25 mil. Kč

Korunní pevnůstka Olomouc vodovod, kanalizace, parovod, NN, VO - 2009

Statutární město Olomouc

Fin.objem: 26,5 mil. Kč

Vodovod Pomoraví - Prostějovská část Laškovsko - 2008

Obec Laškov

Fin.objem: 23,9 mil. Kč

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc areálová kanalizace - 2006

HOCHTIEF VSB, D 8

Fin.objem: 6,7 mil. Kč

DC KAUFLAND Olomouc I.etapa areálová kanal. dešťová, splašková, olej - 2006

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem: 30,9 mil. Kč

Obec Slatinice - Lípy jednotná kanalizace + veřejné části přípojek - 2006

Obec Slatinice

Fin.objem: 24,1 mil. Kč

RONAL - PZ Pardubice kanalizace dešťová, splašková, zaolejovaná - 2005

HEBERGER CZ

Fin.objem: 10,25 mil. Kč

ŠTĚPÁNOV - VUSS Olomouc rekonstrukce kanalizace - 2005

METROSTAV a.s.

Fin.objem: 15,95 mil. Kč